BESTYRELSEN

Efterårsprogram

Fredag, den 7. september kl. 17.00 – 19.00 - ”Husets” 20 års jubilæum
Fredagskoret indleder med lidt sang. Kultur- og fritidsudvalgsformand Ole Glahn holder tale.
Pølser kan hentes ved pølsevognen.
Kaffe og the serveres, vand kan købes.

Mandag den 10. september kl. 13.30 BANKO
Ca. 10 spil med gode gevinster
Kom og få en hyggelig eftermiddag

Mandag den 24. september kl. 13.30
Musikalsk underholdning: Jens Sandager kommer og underholder med sang og musik

Mandag den 8. oktober kl. 11.00
Efterårstur til Skipperkroen
Pris 250 kr. uden drikkevarer.

Mandag den 22. oktober kl. 13.30
Humørfyldt foredrag – Erik Aksel Ejner Lindgren
”I Dronningens tjeneste med mere – især med mere”
”Med den royale familie i Grønland”

Mandag den 5. november kl. 13.30
Reersø Harmonikaklub spiller
og vi kan vælge sange og synge med.

Mandag den 19. november kl. 13.30
Julekoncert med duoen Westfall & Grand
Vi serverer julekage til kaffen

Mandag den 10. december kl.13.30
Julefrokost og Juleafslutning
Vi bestiller mad fra Bjergsted slagteren.
”Thopper” vil underholde, og spille op til dans.