Hjertestarter

Hjertestarter i Svebølle

Hjerteforeningen i Kalundborg har doneret en hjertestarter til Svebølle Aktivitetscenter Åvangen.

Donationen blev efterfulgt af et 3 timers kursus i livredende førstehjælp for personer tilknyttet centret.

På Hjerteforeningens vegne overrakte Bodil jørgensen og Hans Bak hjertestarteren til formanden for Svebølle Aktivitetscenter Åvangen Karsten Ahrens samt formanden for Ældre- og Sundhedsudvalget Ole Glahn.

Det efterfølgende tre timers kursus blev ledet af hjertesygeplejerske Lisa Vedel Madsen.

På Svebølle Aktivitetscenter Åvangen, som er nabo til Svebølle Butikscenter, kommer der mange mennesker, og hjetestarteren, som er ophængt i et skab ved indgangen til Svebølle Aktivitetscenter, vil være til gængelig 24 timer i døgnet.

 

Hvordan bruger man en Hjertestarter.

Aktiver denne film fra Trygfonden.

Ved at fører musen hen over nedenstående og tryk på venstre musetast.

http://www.hjertestarter.dk/Instruktionsfilm

Fra venstre udvalgsformand Ole Glahn, formand for Hjerteforeningens lokalkomite i kalundborg, Hans Bak samt Formand Karsten Ahrens med hjertestarteren og Bodil Jørgensen fra lokalkomiteen ved overrækkelsen
Der blev afhold kursus på selve den dag hvor Hjertestarteren blev doneret. Der var plads til 12 personer på holdet.
Her er et kort over hvor der findes Hjerterstartere i Svebølle.